null
null

ซุ้มเกมส์ งานวัด

ซุ้มเกมส์ งานวัด

ซุ้มเกมส์ งานวัด 1ซุ้มเกมส์ งานวัด 2

ปาโป่ง


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่นจะได้รับลูกดอก 5 ดอก ปาลูกโป่งให้แตก รับรางวัลตามกติกา ที่กำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 3ซุ้มเกมส์ งานวัด 4

ปากระป๋อง


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับลูกบอล 3 ลูก ปากระป๋องให้ล้มนอนหมดทั้งกอง รับรางวัลตามที่กำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 5ซุ้มเกมส์ งานวัด 6

สาวน้อยตกน้ำ


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่นจะได้รับลูกบอล 3 ลูก ปาให้เข้าแป้น ให้สาวน้อยตกน้ำ ไม่มีรางวัล หรือ มีรางวัลตามที่ลูกค้ากำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 7ซุ้มเกมส์ งานวัด 8

ปืนยาว เป้าตู้


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับปืนพร้อมกระสุน 5-7 นัด ยิงสนุกสนานตามชอบใจ (ตู้รุ่นใหม่ มีแต้มขึ้น เมื่อยิงโดนเป้า ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเองเพื่อแจกรางวัลได้)

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เกมงานวัดซุ้มเกมส์ งานวัด 9

ปืนยาว ยิงตุ๊กตาหล่น


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่นจะได้รับปืน พร้อมกระสุน 5-7 นัด ยิงตุ๊กตาหล่น รับไปเลย หรือ ยิงตุ๊กตาหล่น สะสมแลกของรางวัลใหญ่ (ตามที่ลูกค้ากำหนด)

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เครื่องเล่น งานวัดเครื่องเล่น งานวัด

ปืนสั้น จุกน้ำปลา ยิงตุ๊กตาหล่น


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่นจะได้รับปืน พร้อมกระสุน 5-7 นัด ยิงตุ๊กตาหล่น รับไปเลย หรือ ยิงตุ๊กตาหล่น สะสมแลกของรางวัลใหญ่ (ตามที่ลูกค้ากำหนด)

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 10ซุ้มเกมส์ งานวัด 11

ปืนสั้น อัดลม


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับปืน พร้อมกระสุน 7-10 นัด ยิงเข้าเป้ากระดาษ ทดสอบความแม่นยำ ไม่มีรางวัล หรือ มีรางวัลตามที่ลูกค้ากำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 14ซุ้มเกมส์ งานวัด 15

โยนห่วง ตัวเลข


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับห่วง 3 ห่วง โยนให้คล้องเสา ตามตัวเลข รับรางวัลตามกติกาที่ลูกค้ากำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 16ซุ้มเกมส์ งานวัด 17

โยนไห


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่นจะได้รับ ลูกบอล 3 ลูก โยนให้ลงไห เพียง 1 ลูก รับรางวัลตามที่ลูกค้ากำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 1ซุ้มเกมส์ งานวัด 2

ปาโป่ง


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่นจะได้รับลูกดอก 5 ดอก ปาลูกโป่งให้แตก รับรางวัลตามกติกา ที่กำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 3ซุ้มเกมส์ งานวัด 4

ปากระป๋อง


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับลูกบอล 3 ลูก ปากระป๋องให้ล้มนอนหมดทั้งกอง รับรางวัลตามที่กำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 5ซุ้มเกมส์ งานวัด 6

สาวน้อยตกน้ำ


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่นจะได้รับลูกบอล 3 ลูก ปาให้เข้าแป้น ให้สาวน้อยตกน้ำ ไม่มีรางวัล หรือ มีรางวัลตามที่ลูกค้ากำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 7ซุ้มเกมส์ งานวัด 8

ปืนยาว เป้าตู้


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับปืนพร้อมกระสุน 5-7 นัด ยิงสนุกสนานตามชอบใจ (ตู้รุ่นใหม่ มีแต้มขึ้น เมื่อยิงโดนเป้า ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเองเพื่อแจกรางวัลได้)

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เกมงานวัดซุ้มเกมส์ งานวัด 9

ปืนยาว ยิงตุ๊กตาหล่น


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่นจะได้รับปืน พร้อมกระสุน 5-7 นัด ยิงตุ๊กตาหล่น รับไปเลย หรือ ยิงตุ๊กตาหล่น สะสมแลกของรางวัลใหญ่ (ตามที่ลูกค้ากำหนด)

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เครื่องเล่น งานวัดเครื่องเล่น งานวัด

ปืนสั้น จุกน้ำปลา ยิงตุ๊กตาหล่น


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่นจะได้รับปืน พร้อมกระสุน 5-7 นัด ยิงตุ๊กตาหล่น รับไปเลย หรือ ยิงตุ๊กตาหล่น สะสมแลกของรางวัลใหญ่ (ตามที่ลูกค้ากำหนด)

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 10ซุ้มเกมส์ งานวัด 11

ปืนสั้น อัดลม


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับปืน พร้อมกระสุน 7-10 นัด ยิงเข้าเป้ากระดาษ ทดสอบความแม่นยำ ไม่มีรางวัล หรือ มีรางวัลตามที่ลูกค้ากำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 14ซุ้มเกมส์ งานวัด 15

โยนห่วง ตัวเลข


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับห่วง 3 ห่วง โยนให้คล้องเสา ตามตัวเลข รับรางวัลตามกติกาที่ลูกค้ากำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 16ซุ้มเกมส์ งานวัด 17

โยนไห


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่นจะได้รับ ลูกบอล 3 ลูก โยนให้ลงไห เพียง 1 ลูก รับรางวัลตามที่ลูกค้ากำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เกมส์เช่า งานวัด

เกมส์เช่า งานวัด

ซุ้มเกมส์ งานวัด 69ซุ้มเกมส์ งานวัด 70

เกมเช่า – ตัวทุบไฟฟ้า


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ตู้มีแต้มขึ้น  ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเองเพื่อแจกรางวัลได้

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 71เครื่องเล่น งานวัด

เกมเช่า – วงล้อ พาโชค


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่นหมุนวงล้อ ปล่อยให้วงล้อหยุด หากลูกศรตรงกับช่องใด รับรางวัล ตามกติกา

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เครื่องเล่น งานวัดเครื่องเล่น งานวัด

เกมเช่า – เกมปาลูกโป่ง


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่นจะได้รับลูกดอก 5 ดอก ปาลูกโป่งให้แตก รับรางวัลตามกติกา ที่กำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เครื่องเล่น งานวัดเครื่องเล่น งานวัด

เกมเช่า – เกมปืนยาว เป้าตู้


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับปืนพร้อมกระสุน 5-7 นัด ยิงสนุกสนานตามชอบใจ (ตู้รุ่นใหม่ มีแต้มขึ้น เมื่อยิงโดนเป้า ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเอง เพื่อแจกรางวัลได้)

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เครื่องเล่น งานวัดเครื่องเล่น งานวัด

เกมเช่า – เกมปืนยาว ยิงเป็ด


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับปืนพร้อมกระสุน 5-7 นัด ยิงสนุกสนานตามชอบใจ ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเอง เพื่อแจกรางวัลได้

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เครื่องเล่น งานวัดเครื่องเล่น งานวัด

เกมเช่า – เกมปากระป๋อง


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับลูกบอล 3 ลูก ปากระป๋องให้ล้มนอนหมดทั้งกอง รับรางวัลตามที่กำหนด (ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเอง เพื่อแจกรางวัลได้)

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เครื่องเล่น งานวัดเครื่องเล่น งานวัด

เกมเช่า – เกมโยนไห


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น โยนบอลให้ลงไห เพียง 1 ลูก รับรางวัลตามที่กำหนด (ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเอง เพื่อแจกรางวัลได้)

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เครื่องเล่น งานวัดเครื่องเล่น งานวัด

เกมเช่า – เกมโยนห่วงลงขวด


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับห่วง 5 ห่วง โยนให้ห่วงคล้องขวด รับรางวัลตามที่กำหนด (ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเอง เพื่อแจกรางวัลได้)

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 69ซุ้มเกมส์ งานวัด 70

เกมเช่า – ตัวทุบไฟฟ้า


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ตู้มีแต้มขึ้น  ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเองเพื่อแจกรางวัลได้

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

ซุ้มเกมส์ งานวัด 71เครื่องเล่น งานวัด

เกมเช่า – วงล้อ พาโชค


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่นหมุนวงล้อ ปล่อยให้วงล้อหยุด หากลูกศรตรงกับช่องใด รับรางวัล ตามกติกา

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เครื่องเล่น งานวัดเครื่องเล่น งานวัด

เกมเช่า – เกมปาลูกโป่ง


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่นจะได้รับลูกดอก 5 ดอก ปาลูกโป่งให้แตก รับรางวัลตามกติกา ที่กำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เครื่องเล่น งานวัดเครื่องเล่น งานวัด

เกมเช่า – เกมปืนยาว เป้าตู้


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับปืนพร้อมกระสุน 5-7 นัด ยิงสนุกสนานตามชอบใจ (ตู้รุ่นใหม่ มีแต้มขึ้น เมื่อยิงโดนเป้า ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเอง เพื่อแจกรางวัลได้)

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เครื่องเล่น งานวัดเครื่องเล่น งานวัด

เกมเช่า – เกมปืนยาว ยิงเป็ด


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับปืนพร้อมกระสุน 5-7 นัด ยิงสนุกสนานตามชอบใจ ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเอง เพื่อแจกรางวัลได้

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เครื่องเล่น งานวัดเครื่องเล่น งานวัด

เกมเช่า – เกมปากระป๋อง


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับลูกบอล 3 ลูก ปากระป๋องให้ล้มนอนหมดทั้งกอง รับรางวัลตามที่กำหนด (ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเอง เพื่อแจกรางวัลได้)

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เครื่องเล่น งานวัดเครื่องเล่น งานวัด

เกมเช่า – เกมโยนไห


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น โยนบอลให้ลงไห เพียง 1 ลูก รับรางวัลตามที่กำหนด (ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเอง เพื่อแจกรางวัลได้)

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

เครื่องเล่น งานวัดเครื่องเล่น งานวัด

เกมเช่า – เกมโยนห่วงลงขวด


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับห่วง 5 ห่วง โยนให้ห่วงคล้องขวด รับรางวัลตามที่กำหนด (ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเอง เพื่อแจกรางวัลได้)

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม