น้ำตาลปั้น

Category: SKU: CP01-1

รายละเอียด

น้ำตาลปั้น


รายละเอียด / การสั่งจอง

  น้ำตาลปั้นโบราณ ใช้สีผสมอาหาร / น้ำหวาน
ถูกสุขอนามัย
บริการเหมา 2-4 ชม.
 

Phone : 095-194-2651