เกมเช่า – ตัวทุบไฟฟ้า


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ตู้มีแต้มขึ้น  ลูกค้าสามารถกำหนดกติกาเองเพื่อแจกรางวัลได้

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

รายละเอียด

ตัวทุบ (เกมเช่า)


รายละเอียด ทางเทคนิค และ การสั่งจอง

เกมเช่า งานวัด

 
 


หมายเหตุ

เป็นเกมเช่าเดี่ยว ไม่รวมพนักงาน และ ค่าขนส่ง

   
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติม : 095-194-2651