เวทีการแสดง

Category: SKU: F001

รายละเอียด

เวทีการแสดง


ข้อมูลทางเทคนิค

 

โครงสร้าง

ความสูง  :
พื้นที่ใช้ติดตั้ง :
  การใช้กระแสไฟฟ้า :