ตักไข่


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น ช้อนไข่ปลาภายในบ่อ เปิดเจอหมายเลขใด รับรางวัลตามที่กำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

รายละเอียด

ตักไข่


รายละเอียด และ การสั่งจอง

 
 


พื้นที่ซุ้ม 

ซุ้มเล็ก ขนาด  :  3 x 3 เมตร.  /  บ่อตักไข่  1 บ่อ
ซุ้มกลาง ขนาด :  3 x 6 เมตร.  /  บ่อตักไข่  2 บ่อ
ซุ้มใหญ่ ขนาด  :  3 x 9 เมตร.  /  บ่อตักไข่  3 บ่อ

   
 
 
 

Phone : 095-194-2651