โยนห่วง ตัวเลข


 

กติกา / วิธีการเล่น 

ผู้เล่น จะได้รับห่วง 3 ห่วง โยนให้คล้องเสา ตามตัวเลข รับรางวัลตามกติกาที่ลูกค้ากำหนด

 

สนใจ สอบถาม เพิ่มเติม

รายละเอียด

โยนห่วง  ตัวเลข


รายละเอียด และ การสั่งจอง

 
 


พื้นที่ซุ้ม

ซุ้มเล็ก ขนาด  :  3 x 3 เมตร.
ซุ้มกลาง ขนาด :  3 x 6 เมตร.
ซุ้มใหญ่ ขนาด  :  3 x 9 เมตร.

   
 
 
 

Phone : 095-194-2651